• eile A-K 8 ince Tamir Harcı 25 Kg

  Yüzeysel Onarımlar için Beton Tamir Harcı
  Tanımı
  Çimento esaslı, polimer katkılı tek bileşenli, tiksotropik
  özellikte, yüksek mukavemetli, brüt beton yüzeylerde
  düzgün bitirme sağlayan tamir harcıdır.

 • eile A-K 8 Kalın Tamir Harcı 25 Kg

  Kullanım Alanları
  *Brüt beton yüzeylerin tamiratında.
  *Kenar ve köşe tamiratında.
  *Seramik kaplama öncesi, bozuk yüzeylerin tamir
  edilmesinde.
  *İç mekanlarda, ince tabaka bitirme sıvası olarak
  kullanılır.

  Ürün Özellikleri
  *Beton yüzeylere yüksek aderans sağlar.
  *Yüksek basınç mukavemetine sahiptir.
  *Tiksotiropik özellikte olduğu için; başüstü ve dikeyde
  çok iyi çalışabilirlik sağlar.
  *Sadece su ile karıştırılır, mala ile uygulanır.
  *Korozif değildir.
  *Donma- çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

  Uygulama Prosedürü
  Yüzey hazırlığı
  Tamir edilecek çimento esaslı yüzeylerin sağlam,
  taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.
  Aderansı zayıflatacak yağ, gres, pas ve parafin
  kalıntısı temizlenmelidir. 2 cm’den derin boşluklar eile
  TH 70 tamir harcı ile doldurulmalıdır. Uygulama yüzeyi
  suya doyurulmalı; yüzeyde serbest su kalmamasına
  dikkat edilmelidir.

  Karıştırma
  Önerilen miktarda temiz su karışım kovasına boşaltılır.
  Bu kap içerisine eile AK 8 yavaş şekilde ilave edilir.
  Düşük devirli bir karıştırıcı ile yaklaşık 3-4 dakika
  homojen karışım elde edilene kadar karıştırılır.
  Yaklaşık 5 dakika dinlendirilir.Ardından; 30 saniye
  kadar tekrar karıştırılarak,kullanıma hazır hale gelir.

  Karışım oranları
  25 kg’ lık torba için: 4,0-5,0 litre su
  1 kg toz için: 0,160-0,200 litre su
  Karışım yoğunluğu: 1,7-1,8 gr/ cm3

  Uygulama Yöntemi
  Kullanıma hazır hale getirilmiş karışım; önceden suya
  doyurulmuş yüzeye kalınlığı 1- 4 mm arasında olacak
  şekilde mala ile uygulanır. Harç suyunu çektikten
  sonra, sıvacı fırçası ile harç yüzeyine su serpilir; çelik
  mala ile yüzey düzgün şekilde bitirilir.

  Sarfiyat
  1 mm kalınlık için 1,3-1,5 kg/m2

  Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  *Brüt beton tamir harcı 20 0C sıcaklıkta 30 dakika
  içinde tüketilmelidir.
  *Çimento esaslı sistemlerin çalışma ve priz süreleri;
  sıcaklık ve nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda
  çimento-su reaksiyonu yavaşlar ve çalışma süresi
  uzar. Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyonun hızlanması
  ile birlikte çalışma süresi kısalır. Hidratasyon hızının
  ortam ve zemin sıcaklığı ile değişimi, yukarıda
  belirtilen zamanlarında değişimine neden olur. Bu
  nedenle izin verilen sıcaklık aralığında uygulama
  yapılmalıdır.
  *Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde
  yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde
  uygulanmamalıdır.
  *eile AK 8 uygulanan yüzey 24 saat süre ile güneş ve
  rüzgardan korunmalıdır.

  Aletlerin Temizlenmesi
  Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su
  ile temizlenmelidir. Malzeme sertleştikten sonra ancak
  mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

  Ambalaj
  12 kg’ lık kraft torba

  Depolama
  Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru
  ortamda en fazla 10 kat istifle depolanmalıdır.

  Raf Ömrü
  Belirtilen depolama koşullarında üretim
  tarihinden itibaren 12 ay dır.

  Teknik Özellikler
  *Tipik değerler: +23°C’de, %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm
  harç prizmasında yapılan deneyler sonucu elde edilmiştir. Şantiye
  ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar
  süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

  yapısal olan ve yapısal olmayan tamir
  sınıf:R2
  EN 1504-3
  Basınç Dayanımı ≥15 N/mm2
  Yapıştırma Suretiyle Oluşmuş Bağ ≥ 0,8 MPa
  Sınırlandırılmış Büzülme Genleşme ≥ 0,8 MPa
  Yangına tepki A1
  Tehlikeli maddeler: 5.4’e uygundur
  Malzemenin Yapısı :Mineral Dolgular, Polimer
  Takviyeli Özel Çimento
  İçerir.
  Renk :Gri-beyaz
  Basınç Dayanımı :≥ 15 N/mm2 ( 28 gün )
  Yapışma Dayanımı :≥0,8 N/mm2 ( 28 gün )
  Uygulama Kalınlığı :min. 1 mm max. 4 mm
  Uygulanacak Zeminin
  Sıcaklığı :+5 0
  C – +30 0
  C
  Kullanım Süresi :30 dakika (+20 0
  C )
  Tam Kürlenme Süresi :28 gün (+20 0
  C )
  Olgunlaşma süresi :5 dakika
  Uygulama Kalınlığı :min. 1 mm max. 4 mm

 • eile EPX 50 Ankraj ve Montaj Harcı 6 Kg

  Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Tiksotropik, Ankraj Ve
  Montaj Epoksi Tamir Reçinesi
  Tanım
  Epoksi reçine esaslı, solvent içermeyen, iki bileşenli
  büzülme yapmayan macun kıvamında ve tiksotropik
  özellikte ankraj, kaplama, montaj ve yapıştırma
  harcıdır

 • eile GROUT 50 C 25 Kg

  Çimento Esaslı Grout Harcı
  Tanım
  Çimento esaslı, polimer takviyeli, yüksek akıcılık
  özelliğine sahip, büzülme yapmayan, yüksek
  mukavemetli, kendiliğinden yerleşen grout harcıdır.

  EN 1504-3 CE Belgelidir.
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 04.613/3c

 • eile GROUT 60 C 25 Kg

  Erken Yüksek Mukavemete Sahip Grout Harcı
  Tanım
  Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli
  kendiliğinden yerleşen, hızlı priz alan grout harcıdır.
  EN 1504-3 CE Belgelidir.
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 04.613/3c

 • eile SNS 804 Aderans Arttırıcı ve Korozyon Önleyici Harç 20 Kg

  Aderans Arttırıcı ve Korozyon Önleyici Harç
  Tanım
  Çimento esaslı, polimer modifiyeli, silis dumanı içeren,
  tek bileşenli, eski ve yeni beton arasındaki yapışmayı
  sağlayan, demir donatının korozyona uğramasını
  önleyen harç

 • eile TH 70 Yapısal Tamir Harcı 25 Kg

  Çimento Esaslı Elyaf Donatılı Tiksotropik Yapısal
  Tamir Harcı

  Tanım
  Çimento esaslı, polimer ve elyaf takviyeli, puzolan
  katkılı, yüksek mukavemetli yapısal tamir harcıdır.
  TS EN 1504-3 TSE
  EN 1504-3 CE BELGELİDİR.
  Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Poz.No: 04.613 / 3b

Menu

CLOSE